manga_preview
Boruto 22

Hanae, kapitola 7.

Hluk seshora do hrobu nedoléhal, ani zem se moc netřásla a Sasuke netušil, co se nahoře vůbec děje. Konečně byl chvíli sám a nemusel se přetvařovat. Zdrceně seděl opřený o zeď a díval se na bratrovu rakev. Byl by tak rád, kdyby ožil, ode dne, kdy se dozvěděl pravdu si nepřestával vyčítat, že ho zabil. Pomalu se zvedl a došel blíž k němu. Vzpomněl si, že se Hanae k němu naklonila a pak utekla, co se tak asi mohlo stát? Celý zvědavý se přiblížil k bratrovu obličeji a všiml si toho také.
„Jakmile měsíc se zbarví krví,
Vzkříšený bude bez těla,
...“
četl. Pomyslel si, že jeho už se to netýká a nemusí to tedy řešit, ale pak ho přemohla zvědavost. Vždyť to souviselo s jeho bratrem, s jeho milovaným bratrem. Ne, nevzdá se, dokud té záhadě nepřijde na kloub. Najednou uslyšel hluk na schodech, ozývaly se měkké tupé rány. Rozeběhl se k nim, ale na chvíli se zastavil ve dveřích. Udiveně zíral na Hanae, která v roztodivné pozici ležela na půl na zemi a napůl na posledním schodu. Vlasy měla rozházené a zcela jí zakrývaly obličej obrácený k zemi. Jedním skokem byl u ní a vzal ji do náručí. Snažil se zjistit jestli žije a odnesl ji do vedlejší místnosti. Tam ji položil na zem. Zděsil se, když viděl, jak je potlučená a pokoušel se přijít na to, co se stalo. Že by je někdo pronásledoval a oni si toho nevšimli? Ne, to není možné, cestu za sebou kontrolovali. Leda že by někdo dostal přesné pokyny. Podíval se na ni a přemýšlel, že by to bylo součástí plánu? Když se dlouho neprobírala, vzal ji a položil ji k Itachimu.
„Když ho tolik hledala, tak ať je s ním,“ zamumlal si pro sebe a rozhodl se, že jim dopřeje trochu soukromí. Čím víc byla situace podivnější, tím víc se snažil chovat normálně. Sedl si na schody a nechal ztmavlou místnost za sebou. Dostal se po schodech nahoru a zkoumal, jak otevřít dveře. Silou by to šlo, ale tu chtěl použít až jako krajní možnost. Vrátil se a prohledal celý hrob, ale našel jenom dobře skryté odvětrávání. Byl rád, že se neudusí, samotného ho překvapilo, že necítí žádný zápach, když sem vstoupil a teď pochopil proč. Rozhodl se, že se trochu prospí, odpočinek nikdy neuškodí a tady je v bezpečí. Kdoví, kdo je tam nahoře, kdyby se tam někdo vrátil, bude jedině dobře, když Sasuke počká pár dní dole. Jídlo s sebou měl, jediné, co ho trochu děsilo, byla jedna mrtvola a jedna skoro-mrtvola. Povzdechl si a s vědomím, že s tím nic nenadělá se opřel v rohu a zavřel oči.

Hanae neměla moc vážných viditelných zranění, ale jak už to u klanu Hyuuga bývá, vnitřní poranění byla vážná. Ztěžka dýchala, chtěla se pohnout, ale nemohla. Byla tak blízko toho, kdo jí mohl pomoci, ale ona vedle něj zemře. A s tou myšlenkou ztratila vědomí. Vedle ní se cosi pohnulo. Ještě před chvílí by ji to vyděsilo, ale teď ležela klidně a nic nevnímala. Její krev se dotkla veršů, i to málo co vyteklo z jejích ran stačilo, aby se dala do pohybu další část plánu její matky. Itachi se zvedl a udiveně se díval na dívku vedle sebe.
„Tak to je ona,“ řekl si polohlasně pro sebe, „je hezká.“ Byl si jist že je to ona, protože na nikoho jiného by pečeť nereagovala.
„Ona to opravdu udělala,“ myslel její matku. Ještě před tím, než ho Sasuke zabil ji navštívil. Jako jeden z mála o ní věděl a věděl i o tom, co uměla. Její plán zapadal do jeho, tvrdila, že ho dokáže oživit, jen ho potřebovala použít ke svému plánu. Neměl nic proti. Pro případ, že by Sasuke zjistil pravdu o vyvraždění klanu chtěl ožít a zastavit ho. Věděl, že tohle všechno už proběhlo a díky Narutovi to proběhlo všechno v pořádku, ale stejně bylo fajn znovu žít. Věděl, že kvůli tomu obětovala svůj život, společně s pečetí, kterou položila na Hanae. Přesněji řečeno, on dostal půlku jejího života, Hanae druhou. Také byl důvěrně poučen, že když se jeho půlka do několika hodin po „probuzení“ nespojí s tou druhou, bude všechno marné a zemře. Povzdychl si.
„Tak ona nebyla jenom šílená, ale i perverzní,“ prohodil směrem k dívce, která se stále nehýbala a vykazovala minimální známky života. Když už k tomu mělo dojít, tak chtěl mít alespoň normální milenku. Pak si vzpomněl, že od její matky dostal léčivou mast. Moc jí nevěřil přece jen byla už stará (ta mast), ale přesto ji použil. Během hodiny se začal zlepšovat, lépe dýchala a vnitřní zranění se uzdravovala. Během druhé hodiny přešla do spánku a po třetí hodině se probudila.
„To je tak, když jsou léky dělané přímo na míru,“ spokojeně uklidil Itachi mast. Během tří hodin měl dost času na to, aby našel dost svého mladšího bratra a nebyl by to on, kdyby si neuměl zajistit, aby spal tak dlouho, jak potřeboval. Nebylo to nijak nebezpečné genjutsu jen z něj udělal Šípkovou Růženku.

„Kde to jsem?“ zeptala se Hanae, když se úplně probrala.
„Dobré ráno,“ laškovně ji pozdravil Itachi, ale pak zvážněl, „jsem rád, že je ti lépe.“
„Děkuji,“ nevěděla, co má na to říct, hlavně když si uvědomila, v čem leží. Chtěla se posadit, ale podařilo se jí to až na druhý pokus a to ještě s pomocí Itachiho.
„Ty žiješ,“ řekla udiveně.
„Ano, ale je tu pár věcí, které ti musím říct. Rád bych počkal, až ti bude úplně dobře, ale to už by mohlo být pozdě,“ začal.
„Sasuke,“ skočila mu do řeči a zmateně se dívala kolem.
„Neboj, ten spí a jen tak se neprobudí, málokdo dokáže zlomit mé genjustu, navíc tak příjemné, do jakého jsem uvrhl jeho,“ šibalsky se usmál. Vskutku, Sasuke ve spánku zářil štěstím.
„Tak o čem jsi to chtěl mluvit?“ byla zvědavá, jako každá žena.
„Nedokážu odstranit tvoji pečeť úplně, ale můžu ji hodně zeslabit a zmenšit,“ začal z jiného konce, než původně zamýšlel.
„Jak o tom víš?“ zarazila ho.
„Jsem součástí plánu, znal jsem tvoji matku,“ stručně vysvětlil. Drahocenný čas odtikával a on si nebyl jist, kolik mu ho ještě zbývá.
„Odstraníme ji a dokončíme tvoji techniku?“ zeptal se.
„Jo tak, už chápu, proč ty, teď už to dává smysl,“ pochopila, proč právě on. Protože prošel smrtí a může jí pomoct s poslední slokou techniky, kterou neměla šanci zvládnout.
„Jak?“ zeptala se celá nedočkavá.
„Musíme se spojit, je na to rituál, jen mi musíš věřit,“ za řeči k ní přistoupil a položil jí ruku na rameno a pomalu ji objal. Nebránila se, v jeho společnosti jí bylo velice dobře, jen jí přišlo, že události nabírají rychlý spád.
„Věříš mi?“ zeptal se jí mezi polibky. Ústy mu vycházela vstříc a znovu mu dosvědčovala, že mu věří.
„Tak dobře,“ vzal ji do náručí a posadil na zem. Klekl si k ní zezadu a chvíli ji jen tak objímal a hladil, pak ji znenadání položil na zem.
„Věř mi, ano?“ znovu ji ujistil a jejich krví napsal do kruhu kolem ní znaky, pak jí vyhrnul tričko. Lekla se a zastavila mu ruku, ale stačil jeden jeho pohled a poslušně ho nechala dělat cokoliv. Tak dlouho v ní rostla láska k němu, že mu teď nedokázala odporovat. Vzal svoji krev a na její tělo napsal:

Za svitu rudé záře,
květina rozkvétá,
chtěli ji zavřít do žaláře,
než-li si pro ni přijde hrdina.

Ale ta květina už byla zaslíbena,
když měsíc krví zbarvil se,
to díky ní měla být smyta vina,
polož jí na oltář a napij se vína,
raduj se.

Jenže vina vinu připomíná,
a hloupá lidská pýcha,
květ, malý ještě, chtěla zabít,
svou pošpiněnost smýt.

Polož ji na oltář,
ona tu vinu smyje sama,
její svatozář,
to ona mír přivolává.

Ona je bílá vlajka míru,
To ona smyje dvojí vinu.

Pak si sám sundal tričko a plášť a během toho, co ji zasypával polibky s ní splynul v jedno. Hanae se už tak červenala, natož když přišlo tohle. Nejprve se nedělo nic, ale po chvíli se skutečně pečeť začala zmenšovat. Cítila jak prochází tmou, směrem k oslňujícímu světlu. On cítil, jak povolují „řetězy“, kterými byla spoutána. Byli jedno a byli schopni cítit všechno, co cítil ten druhý. Když se pečeť přestala zmenšovat a Itachi uznal, že už by mohl zůstat naživu, oblékli se a vyčerpaně leželi vedle sebe.
„Kdo by si pomyslel, že to bude tak vyčerpávající,“ prolomila ticho Hanae.
„Ale krásné,“ doplnil její milenec. Místo odpovědi se k němu přitulila.
„Vlastně, jestli mě chceš naživu, měli bychom tohle pro jistotu několik dní opakovat,“ mrkl na ni. Opět na to nic neřekla, jen se k němu ještě více přitiskla a políbila ho. Bral to jako souhlas a pohladil jí po vlasech. Ještě je měla rozcuchané po pádu po schodech a tak se jí je snažil alespoň trochu uhladit. Ještě chvíli odpočívali, ale pak se rozhodli, že je na čase probudit Sasukeho. Ještě mu na tváři zůstal přihlouplý úsměv, který vzápětí vystřídal nesmírný údiv.
„Ty žiješ?“
„Jak vidíš, tak ano,“ odtušil starší bratr. Sasuke nebyl schopný slova.
„Co se ti zdálo?“ zeptala se Hanae a Sasuke sebou trhl podruhé.
„Ty taky žiješ,“ konstatoval nevěřícně.
„Ano a dokonce mi Itachi zvládnul zmenšit pečeť,“ mrkla na svého milého a ten ji bezeslova objal.
„No, zdálo se mi o Sakuře,“ prohodil, když si uvědomil, že ti dva jsou si blíž, než by měli být a to, jak se drželi za ruce mu prozradilo, že mezi nimi je něco víc. Povzdechl si, ještě chvíli a zamiloval by se do ní. Takhle si namlouval, že ji bere jako sestru ale nic víc a snažil se myslet na Sakuru. Po chvíli se mu to povedlo a byl o poznání klidnější.
„Sasuke,“ začal Itachi.
„Hm?“
„Děkuji za pomoc, od teď to přebírám já,“ pravil vážně.
„Zase mi vyfoukneš to nejlepší?“ zeptal se mladší bráška.
„Kolik toho ví?“ obrátil se ten starší na Hanae.
„Hodně, pomohl mi tě najít a kryl mi záda,“ odpověděla.
„Budeš nám krýt záda?“ cítil, že mu musí dát nějaký úkol, jinak by se cítil zase odstrčený a to by nebylo dobré.
„Dobře,“ přikývl.
„Děkuju,“ Hanae se na něj vděčně podívala, on jen znovu přikývnul.
„Měli bychom se najíst a pak se rozhodnout co dál,“ navrhla, když cítila, že se konverzace nikam neposouvá. Oba bratři svorně souhlasili a po chvíli už všichni tři spokojeně žvýkali suchary se sušeným masem.

Poznámky: 

Itachi se konečně "probudil", "romantiku" jsem snad popsala decentně, kdyby ne, přepíšu. Laughing out loud Pomalu nám to vrcholí, čím složitější text mě čeká, tím déle jeho psaní odkládám, ano, prokrastinace je mé druhé jméno. Laughing out loud

Snad se vám dílek líbil. Eye-wink

5
Průměr: 5 (6 hlasů)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, St, 2017-04-26 09:24 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 431 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Milé dámy, moc jste mě potěšily, ani nevíte jak moc, když jste se začaly věnovat více mému "dílu". Laughing out loud

Časově bych to zařadila před konec Shippudenu, protože Sasuke není se Sakurou, ale už se snaží být "hodný" a taky mu není protivná. Vím, že Itachi má Sasukeho strašně rád, ale jak sám říkal, byl k němu dost ... hm přezíravý? Kdo ví, co byla pravda, kdo ví, jestli ho nechrání i teď... Jinak Hanae je zcela vymyšlená postava, tak, aby zapadala alespoň trochu do tohoto světa.

Ráda bych rozvedla mnoho situací, ale buď nevím jak a nebo bych se do toho strašně zamotala a bylo by to pak strašně dlouhé a obojímu se chci vyhnout. Laughing out loud

S těma očima jsi mě dostala, Akharo, to je hodně dobrá připomínka. Snažím se to všechno psát tak, aby to co nejvíce odpovídalo světu, který vytvořil Kishimoto, ale ve své přehnané snaze je skoro v každém textu několik nesrovnalostí a tohle je asi jedna z těch největších. Sasuke má rozhodně Itachiho oči, ale tak mě napadlo, když byl Itachi vzkříšený na chvíli při Edo Tensei (nebo co to bylo), tak měl také svoje oči, takže asi tak. Smiling

Obecně možná můj styl života je takový dost "odevzdaný", což se promítá i do textu. Jakože stalo se tohle, tak ok, tak jdeme dál.

Mám neskutečnou radost, že jste tu, Akharo a Sempai-sama, provedly takovou diskuzi, moje srdíčko dělá nadšením a radostí kotrmelce. Přesně tadyto potřebuji, abych viděla jak to, co napíšu vnímá někdo jiný a i tím se můžu zlepšit. Děkuji vám dámy, děkuji. Laughing out loud

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde


Obrázek uživatele Akhara
Vložil Akhara, Út, 2017-04-25 20:49 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 608 | Autor je: Tsunadin poskok

Pak si vzpomněl, že od její matky dostal léčivou mast. Moc jí nevěřil přece jen byla už stará (ta mast), ale přesto ji použil. Tak z týhle věty jsem se málem umlátila smíchy. Laughing out loud Laughing out loud Díky za zpestření dne.
Ne, teď vážně. Koukám, že příběh docela nabírá obrátky (ve všech možných aspektech).
Napřed jsem taky docela koukala, co se to tam děje, ale ono je to vlastně dost promyšlený, přesně jak jsi psala. Rozhodně zajímavý tah. Romantika je popsaná úplně v pohodě, toho bych se vůbec nebála.
"To díky ní měla být smyta vina / polož ji na oltář a napij se vína / raduj se" se mi moc líbí... ještě to dodává tomu rituálu nádech nějaký bakchantský slavnosti. Vzniká z toho moc zajímavá atmosféra. Smiling
Itachi se konečně probudil a je úplně jinej, než jsem čekala. Tak nějak víc... vitální. Laughing out loud Ale to vůbec nevadí. Baví mě sledovat, kolika způsoby se dá ten rámec originální postavy doplnit. Už se těším na další vývoj. Smiling Co podle mě ale trochu jde proti originálu je jeho postoj k Sasukemu. Tady na mě působí až skoro přezíravě a trochu povrchně (hlavně kvůli použití slova "odtušil", a skutečnosti, že se s otázkou "kolik toho ví" obrací na Hanae, když Sasuke stojí proti němu.)
Taky mi trochu vadí, jak všichni všechno tak nějak nechávají být nebo se s tím prostě smíří a smetou to ze stolu. Sasuke a polomrtvá Hanae, vykonstruovanej vztah mezi Hanae a Itachim, Sasuke a Itachi, Sasukeho úvaha o možném vztahu s Hanae. To jsou všechno emocionálně dost vypjatý situace a přitom se to všechno tak nějak děje, všichni to přijmou jako daný a nijak je to neznepokojuje. Myslím si, že ten problém je hlavně v textu, ne v příběhu. Vím, že na to není moc prostoru, ale kdybys zkusila tyhle situace aspoň trochu rozvést, určitě by to všechno působilo přirozeněji. Smiling
Chtěla jsem se zeptat – jak zhruba Hanae koresponduje s dějem Naruta (časově apod.)? Smiling
Už se těším na další díl! Smiling
P.S.: Sasuke v minulým díle používal Amaterasu, takže musí mít mangekyou, kterej používá. Nicméně problémy se zrakem nemá, takže by podle všeho měl mít dokonce EMS. Čí oči si to implantoval, když Itachi ty svoje pořád má? Laughing out loud

Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, Út, 2017-04-25 21:02 | Ninja už: 490 dní, Příspěvků: 1182 | Autor je: Sluha v rezidenci klanu Hyuuga

Mám takú malilinkatú pripomienku, alebo skôr úvahu Smiling Ako poznám tvorbu L Arpet, tak miluje symboliku Smiling V rituáloch víno symbolizuje krv (Kristovu), keďže je spomínaný aj oltár. Akonáhle krv Hanae pokryla pečať, tak Itachi ožil (čo je dôvod pre radosť) a mohla sa spustiť matkou naprogramovaná akcia. Nechcem sa rozvášňovať nad ďalšími obrazmi, v tejto sérii je ich neúrekom. Tiež zbožňujem symboliku, aspoň môžem svoju fantáziu pustiť z reťaze Laughing out loud

Môj obrázok je darček od zlatej duše, vynikajúcej spisovateľky a vzácneho človeka, Akumakirei, ktorej zo srdca za všetko ďakujem Kvítek sakury

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." Jan Werich
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..." Karel Čapek

Obrázek uživatele Akhara
Vložil Akhara, Út, 2017-04-25 22:28 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 608 | Autor je: Tsunadin poskok

Jé, moc děkuju za reakci. Smiling
Jakékoli dílo je samozřejmě otevřeno mnoha interpretacím. Tahle křesťanská symbolika (obzvlášť ve spojitosti se "znovuzrozením") je tady ale bezesporu jedna z nejsilnějších, pokud ne nejsilnější vůbec. Smiling
Dovol mi ale osvětlit můj myšlenkový pochod, když už jsme se pustily do pořádné interpretace. Smiling Mně třeba ta zmíněná sloka navíc evokuje dithyrambos (ale je to spíš povrchní, jednoduchá rovnice víno - poezie - raduj se), proto ten Bakchus. Ta "zajímavá" atmosféra, která z toho pro mě čiší, pramení hlavně z napětí, který vyvstává z textu až sekundárně díky kontrastu pietnosti situace a zároveň jistý živelnosti na pozadí. V rámci těch symbolů tedy kontrast křesťanské tradice se slabým, ale přesto postřehnutelným echem daleko starší oslavy života, vedené v jiném, přírodnějším a nevázanějším duchu. Celá tahle dichotomie se pak nese i oním rituálem na prolomení pečetě - je tu krev a hrobka, "oltář" a znovuzrození, ale samotný akt koresponduje daleko spíš s tím "echem". Možná je to přeinterpretovaný, člověk nikdy neví. Smiling Tolik k tomu, co se skrývá za slůvkem "zajímavý". Laughing out loud
Fakt děkuju za podnět. Teď jsem to konečně mohla sepsat a opět si připomenout, kolik je toho v každým textu možný najít, když se do něj ponoříš dost hluboko. A jak výsostně osobní záležitost čtení je.

Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, Út, 2017-04-25 23:15 | Ninja už: 490 dní, Příspěvků: 1182 | Autor je: Sluha v rezidenci klanu Hyuuga

Vždy sa veľmi teším, keď sa vzájomne podnecujeme k rozmanitým interpretáciám a namáhame naše šedé bunky Smiling Ty si tuším "libuješ" v mytológii a ja tiež, len sa obávam, aby sme neodplašili iných komentujúcich príliš erudovanými recenziami Laughing out loud Ja skôr preferujem apolónovskú tradíciu, než dionýzovskú, v láske som skôr Don Juan, než Casanova Smiling Téma znovuzrodenia sa nesie asi vo všetkých kultúrach v rôznych formách. Krv v rituáloch je neskutočná téma. Židia aj iní majú zákaz prijímania krvi, krv je život a patrí Bohu/bohom/ a pod. Zlu sa upisuje krvou (Egypt atď.) Minule som rozmýšľala, že v poslednej dobe autori FF (ku ktorým tiež patríš) nastavili dosť vysokú latku spracovaním a nárokmi na čitateľove vnímanie, čo je podľa mňa vynikajúce Smiling Hĺbať v hĺbkach hlbokých hlbín Laughing out loud

Môj obrázok je darček od zlatej duše, vynikajúcej spisovateľky a vzácneho človeka, Akumakirei, ktorej zo srdca za všetko ďakujem Kvítek sakury

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." Jan Werich
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..." Karel Čapek

Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, St, 2017-04-19 23:26 | Ninja už: 490 dní, Příspěvků: 1182 | Autor je: Sluha v rezidenci klanu Hyuuga

Jémináčku, skoro mi unikla tvoja paráda, ešteže máme bočnú lištu Smiling Sasuke je úžasný s tou svojou vyrovnanoťou a schopnosťou riešiť neobvyklé situácie. Itachi nám ožil a vyjasňuje sa záhada Smiling Sasuke ako Šípová Ruženka je roztomilý Laughing out loud Romantika je ozaj veľmi decentná a jemná, raz darmo Ity je Ity Smiling Chudák Sasuke, zas prišiel o dobré sústo, snáď mu neostane na krku to ružové strašidlo Laughing out loud L Arpet, mala by si mu strčiť do cesty niečo atraktívnejšie Eye-wink Veľmi zaujímavý rituál, možno ešte viac napíšeš o matkiných schopnostiach, tvoja fantázia je úchvatná Smiling Matka Hanae bola veľmi prezieravá a neviem, ako by lepšie zabezpečila svoju dcéru ako spojením s Itachim Smiling A ich prepojenie vyzerá ozaj veeeľmi silné, dala si doň moju ideu synergie vzťahu, ktorú považujem za vrchol Smiling Juj, som celá uveličená, že Itík aj Hanae sú šťastní, ešte Sasukeho treba presvietiť Smiling Zas by som sa len rozplývala, tak ti radšej poželám úspešné zdolanie prokrestinácie (aj ja ňou trpím Laughing out loud ) a teším sa na pokračovanie Smiling

Môj obrázok je darček od zlatej duše, vynikajúcej spisovateľky a vzácneho človeka, Akumakirei, ktorej zo srdca za všetko ďakujem Kvítek sakury

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." Jan Werich
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..." Karel Čapek

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, St, 2017-04-26 10:04 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 431 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Dekuju ti za mily komntar. Vzdy me od tebe moc potesi a kdyz tu jest neni, tak si rikam co je spatne. Laughing out loud Prokrastina je zlo, ale my ho zvladnem. Laughing out loud
Moc a moc ti dekuju, i za to, ze jsi t7 se mnou od zacatku. Smiling

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde


Obrázek uživatele Yuki Kaze-san
Vložil Yuki Kaze-san, St, 2017-04-19 21:23 | Ninja už: 3518 dní, Příspěvků: 7142 | Autor je: Člen ANBU Root

Stejně jako Kakari jsem koukala co to ti dva dělají. Laughing out loud Takže si matinka rovnou vybrala ženicha pro dcerunku... hmm, zajímavá to matka.
Díl to byl vskutku pikantní, hlavně co se týče zmenšení pečetě. Verše mě opět utvrdily v tom jakým směrem nás vedeš. Přišlo mi jako by Sasuke byl zklamaný, že Hanae nebude jeho... no, uvidíme co dalšího sis na nás nachystala. Povídka je to bravurní, hlavně, že je tam Itachi. Pro něho mám fakt slabost. ^^

„Nepodceňujte sílu četnáře.“ Matthew Reilly
FF stránka moje a Nildona!!!
FC pro mě od nellynuska

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, St, 2017-04-19 22:26 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 431 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Nejprve tě odkážu na komentář, který jsem psala Kakari a teď budu pokračovat.

Sasukeho zklamání jsi postřehla dobře, i když tu ale nechci navodit pocit, že se do ní zamiloval. Je to zatím jenom něco jako trochu větší náklonost, takový ten pocit, že by snad někdy mo-... no, teď už nemohlo. Laughing out loud

Děkuji za pochvalu, fanynky Itachiho se teď určitě ztotožnily s Hanae Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde


Obrázek uživatele Kakari
Vložil Kakari, St, 2017-04-19 20:27 | Ninja už: 3134 dní, Příspěvků: 2065 | Autor je: Ošetřovatelka Kakashiho smečky - specialistka na Pakkuna

Trochu mě udivila Sasukeho laxnost, že ji jen tak polomrtvou nechal svému osudu a ani se jí nesnažil dát první pomoc.
A k romantice řeknu snad jen tolik, že jsem docela koukala, jakou techniku prolomení/oslabení pečetě maminka pro svou dceru připravila... Laughing out loud

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, St, 2017-04-19 22:19 | Ninja už: 459 dní, Příspěvků: 431 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Ze Sasukeho strany jsem to brala tak, že nevěděl, co má pro ni udělat. Neberu ho jako lékařského ninju, tudíž jsem to brala z jeho strany jako projev laskavosti, jen jsem to dost dobře nevystihla.

Proč dělat spojení dvou lidí morbidní, když existuje příjemnější cesta? A teď vážně, tenhle způsob jsem nevybrala pro nic za nic, jde o velmi silné propojení, také tím, že má Hanae zabít otce, a matka se prakticky zabila sama, přijde o zbytek rodiny, tak se její matka postarala o to, aby neskončila sama.

Jak už jsem někde psala, žádná postava není černobílá a i když se to zdá kruté, že jí vybrala ženicha, je třeba dohlédnout dál. Laughing out loud

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde