manga_preview
Tlumočení B 23

Hanae, kapitola 4.

„Musíme vymyslet nějaký plán,“ prolomil ticho Sasuke a na stole rozložil kus papíru, „kde teď jsme?“
„Z místa, kde nás sledovali jsme se přesunuli na sever,“ odpověděla.
„Jasně, takže my musíme na jih,“ zamyslel se na chvíli, „ a ani se nemůžeme vyhnout tomu místu, kde jsme byli naposledy.“
„To nezní dobře, nedá se to alespoň nějak obejít?“ zeptala se i když předem věděla, že je to nesmysl.
„Sama víš, že Byakugan bychom museli obcházet strašně moc a tolik času my nemáme,“ potvrdil její myšlenky.
„Však já vím,“ sklopila hlavu a zavřela oči. Tak se jí přemýšlelo nejlépe.
„Tady jsme byli, sem se musíme dostat, a pak půjdeme tudy, budeme pokračovat tímhle směrem a tady musíme odbočit. A pak přijde na řadu tvůj Byakugan,“ současně kreslil mapu, aby Hanae nastínil cestu, kterou absolvují.
„A tady,“ nakreslila kruh, „ je místo, kde se s námi můžou kdykoliv střetnout. A pokud je porazíme, je dost možné, že po nás půjdou další.“
„Takže zabít všechny, kdo nám zkříží plány,“ řekl si pro sebe.
„Jenže to já právě nechci,“ zaslechla ho.
„Značně to komplikuješ,“ odpověděl jí otráveně.
„Já tohle všechno chci zastavit, zabít je by mi moc nepomohlo,“ odporovala.
„Ale my si nemůžeme dovolit riskovat,“ namítl.
„Proč ne?!“
„Když tě dostanou živou--„
„Mě nechtějí živou!“ otočila se a pokoušela se zklidnit. Jeho zdánlivě vyrovnaný tón jí šel na nervy. Jestli takový bude i Itachi...Pomyslela si, ale vzápětí si uvědomila, že je mrtvý.
„Podívej, postavím to takhle, tebe možná chtějí zabít, ale co se stane, když s tebou najdou mě? Dost mi to zkomplikuje život, nemyslíš?“
„Ty taky... myslíš pořád jen na sebe...“ téměř neslyšně zamumlala a pak dodala o něco hlasitějším tónem, „tak se prostě budeš ode mě držet dál. Stačí, když to bude vypadat, že o sobě nevíme.“
„Až na tom, že se tam zjevíme najednou v jeden okamžik,“ odtušil, „nemohla bys nás přenést až na to místo, do té oblasti, kam chceme?“
„To nejde, ani sebe nemůžu přemístit tam, kde to neznám,“ zavrtěla hlavou.
„Takže nás bude sledovat -- kolik že jsi to říkala lidí?“ snažil se Sasuke posunout plány vpřed.
„Myslím že čtyři,“ řekla a pak se prudce nadechla, „co kdyby ses přidal k pronásledovatelům a pronásledoval bys mě spolu s nimi?“
„Za předpokladu, že nás spolu neviděli by to šlo,“ řekl s podtónem výsměchu v hlase.
„Výborně, takže předpokládáš, že nás viděli spolu?“ ujišťovala se Hanae.
„Ano,“ uvědomil si Sasuke chybu, kterou udělal ve svých úvahách, ale nebyl schopen to přiznat.
„ Dobře, takže jedno máme vyřešené, můžeme jít bez obav klidně spolu,“ pronesla zcela jasný fakt.
„Do čeho jsem se to jenom nechal zatáhnout?“ zaúpěl a věděl, že teď už to musí vyřešit a stát na vítězné straně.
„Když to nepůjde jinak a zabili by nás, tak je zabijeme dřív, ale pokud to jen trochu půjde, necháme je na živu,“ pokusila se o kompromis.
„No dobře,“ nezbylo mu než souhlasit. Kdo ví, co ta holka chce provést.
„A mimochodem, mě stačil směr, oblast, nemusel jsi chodit se mnou,“ neodpustila si malé rýpnutí které se jako zázrakem Sasuke rozhodl přeslechnout.

Vyrazili pozdě v noci. V okamžiku, kdy se dostali na původní místo se rozeběhli a zmizeli v lese. Skákali ze stromu na strom jak nejrychleji dovedli. Doufali, že pronásledovatelé to místo už opustili, přeci jen byli pryč pár dní, ale byli příliš dobře placení na to, aby to vzdali tak rychle. A k jejich smůle se zrovna všichni nacházeli na jednom místě a sdělovali si že je nikde neviděli. A tak tam stáli všichni jako opaření a zírali na ty dva blázny, kteří si uvědomili příliš pozdě, že se kolem nich mihli příliš blízko. Pronásledovatelé jednali velice rychle. Tři z nich za nimi bez prodlení vyrazili, ten čtvrtý běžel podat další zprávu. Věděl, že Hiashi bude bez sebe radostí.

Dostali se daleko, když je dostihli. Začínalo svítat a všichni byli značně unavení.
„Co když nás zase přeneseš?“ navrhnul Sasuke.
„To nepůjde, ví, že se sem vrátíme, jako jsme to udělali předtím,“ podotkla.
„Takže budeme bojovat?“ zeptal se.
„Nic jiného nezbývá,“ povzdychla si, „zkusíme je omráčit, aby nevěděli, kterým směrem se vydáme teď.“
„Když jinak nedáš,“ už zjistil, že nemá cenu se s ní o tom dohadovat.
Sasuke se s nimi chtěl vypořádat velice rychle. Chtěl je uvrhnout do genjutsu, věděl, že pomocí něho je schopný se jich zbavit na dlouhou dobu, ale s překvapením zjistil, že dva protivníci, kteří proti nim stáli mají zavřené oči. Dívali Byakuganem.
„Nevěděla jsem, že tohle dokáží, neměli bychom je podceňovat,“ zcela zbytečně řekla.
„Komplikují to, takhle je spíš zabiju, než omráčím,“ s potěšením konstatoval Sasuke, protože došlo na jeho slova.
„Věděla bych jak na ně, ale musíš mi krýt záda a sám nesmíš spadnout do mé techniky. Ale samozřejmě je tam musíš donutit vstoupit,“ vysvětlovala mu šeptem o udělají, zatímco si pronásledovatelé honili ego na tom, že je chytili, což zdaleka neodpovídalo situaci.
„Vyvolám dva koridory, do kterých je musíš dostat, možná se mi povede třetí. Jakmile se dostanou do proudu slov, můžu si s nimi dělat co chci, uvíznou v genjutsu. Se Sharinganem bys to měl vidět, oni ne. A nezapomeň mi krýt záda, vidíme sice jenom dva, ale v uctivé vzdálenosti za nimi stojí třetí.“
Na víc neměli čas, pronásledovatelé, se dali do pohybu s odhodláním ji zabít. Sasuke jim to komplikoval, nevěděli, co s ním ale rozhodli se ho brát jako jejího parťáka a v případě nutnosti ho taky zabít. Hanae se Sasukem museli uskočit a na chvíli se ocitli v boji na blízko, než se jim podařilo trochu ustoupit a udržet si prostor. Jejich pár útokům se pronásledovatelé bravurně vyhnuli, bylo vidět, že jsou jedni z nejlepších.

„Teď,“ vykřikla Hanae a uskočila dozadu. Sasuke provedl mohutný ohnivý útok a získal jí tím trochu času. Hanae složila pár pečetí a rychle odříkávala slova techniky.

Ve sněhu zmrzly stopy,
přítomnost stala se minulostí,
já stojím na rozcestí,
nevím, kam směřovat své kroky.

Cestou kde mráz květy kreslí,
kolkolem mrtvá je krása,
ve věčném spánku je spása,
odkud nevrátí se ti co vešli.

Cestou, kde v širém lánu
slunce hoří,
před jeho žárem neschováš se v moři,
ani v oceánu.

Cestou, kde vítr bere
slova z úst a jejich duši,
cokoliv jiného zde můžeš pouze tušit,
vítr ti vezme vše, co na povrch se dere.

Cestou, kde nejsou žádná práva,
kde tma a stín tě rdousí,
kde každý zbraň si brousí,
kde tvá smrt se očekává.

Ve sněhu zmrzly stopy,
minulost stala se historií,
tvořenou bezpočtem tragédií,
umlkly poslední kroky.

Nejmocnější techniky, kterou znala, ale neovládala ji úplně. Kdyby ji ovládala, poskytovala by jí ochranu ze všech čtyř stran i ze shora i zdola. Ale nikdy ji neudržela dlouho a přišlo jí, že ji ani úplně ovládnout nemůže. Sasuke na chvíli zaváhal, když ji uslyšel, ale zaváhali i pronásledovatelé. Otočil se a viděl, jak z Hanae proudí dva koridory slov. Viděl její námahu, když se snažila vyvolat třetí. Když se jí to na chvíli povedlo, viděl, jak zakolísala. Uvědomil si, že ta technika vyžaduje nesmírnou námahu a že nemá času nazbyt. Hanae dokončila techniku, ale třetí koridor znovu vyvolat nedokázala a jen se snažila techniku udržet co nejdéle. Sasuke se dal do pohybu. Dalo mu docela práci, aby vypadal tak, že ustupuje a nalákal je za ním. Podařilo se to, ale o vteřinu déle a Hanae by techniku neudržela. Teď ji ale zminimalizovala a držela v ní jen ty dva, což už nevyžadovalo tolik čakry.

Sasuke se na ni obdivně podíval, i když svůj pohled skryl. Jako uživatel genjutsu dokázal ocenit někoho, kdo si vytvořil tak mocnou techniku, protože i když ji nedokázala dobře ovládat, poznal, jak mocná bude, až ji ovládne. Došel k ní.
„Tak tohle jsem nečekal, sotva se toho dotkli, okamžitě spadli do genjutsu,“ uznale pronesl.
„Jo, za chvíli budou v bezvědomí,“ odpověděla unaveně.
„Ještě tu byl třetí, ne? Kam se poděl?“ vzpomněl si Sasuke.
„Nevím, jsem příliš unavená na to, abych se po něm podívala. Můžu to zkusit až vyřídím tyhle dva, ještě mi ale chvilku dej,“ namáhavě ze sebe vypravila.
„Podívám se po něm,“ dřív než to dořekl, vznesl se do vzduchu a velice rychle prohledal nejbližší okolí.
„Nikde blízko nás není,“ řekl s uspokojením.
„Což neznamená, že nás nemůže sledovat,“ odporovala.
„Máš pravdu,“ uznal. A pak se vyděsil protože Hanae omdlela.
„Hej, co se děje?“ lekl se, ale ona mu neodpovídala. Únava a vyčerpání z techniky, kterou nebyla zvyklá používat udělaly své. Už chtěl zabít dva pronásledovatele, když si všiml, že sebou praštili o zem. Oddechl si, ale ne moc. Ještě se tu může někde skrývat třetí, uvědomil si. Ale když se znovu podíval na Hanae, rozhodl se spoléhat na to, že nikde blízko není. Vzal ji do náručí a držel se směru, kterým plánovali jít. Nevěděl, jak dlouho bude trvat, než se probere, ale byla by hloupost zůstat na místě.

Třetí pronásledovatel se vracel zpátky do vesnice. Věděl, kterým směrem se vydali a když viděl, jak se postarali o ty dva, řekl si, že nechce vědět, co s nimi provedli. Do vesnice se dostal pozdě večer, proklouzl k Hiashimu a podal mu zprávu. Tam už čekal připravený tým.
„Výborně,“ zaradoval se Hiashi, „konečně jste kompletní.“
Unavený Hyuuga, který se vrátil z pronásledování jenom zmateně koukal.
„Vy čtyři jste nový tým,“ řekl obřadně Hiashi a byl za to obdařen jízlivými úsměvy, proto se rozhodl pokračovat přímo.
„Vy dva je dovedete k té holce,“ řekl lidem svého klanu, „ a vy dva ji zabijete. Když budete potřebovat pomoc , tihle dva vám pomůžou.“
„Jestli si nechtěj popovídat s prapraprapraprababičkou ať se nám radši nepletou do cesty,“ houkl jeden z najatých zabijáků.
„Nechám to na vás,“ nemínil Hiashi řešit jejich vychloubačnost, „vyražte!“
„Nechte mi chvíli na oddech,“ prosil ten, co se před chvílí vrátil.
„Jděte,“ trval na svém Hiashi.
„Jdeme,“ řekl jeden ze zabijáků.
„Odpočineš si za vesnicí, nám neutečou,“ pošeptal mu druhý, když kolem něj procházeli. Věděli, že odporovat svým zaměstnavatelům otevřeně se nevyplácí, ale stejně si věci dělali po svém. Když je nikdo neviděl. A tak se vydali na cestu hned, ale své oběti nechali náskok.
„Aspoň to bude zajímavější,“ ušklíbli se dva vrazi najednou. A netušili, jak moc mají pravdu.

Poznámky: 

Další díl je napsaný. Bojové scény mi nejdou a nemám je ráda, proto to vypadá jak to vypadá. Snad se vám to líbilo. Laughing out loud

5
Průměr: 5 (4 hlasů)

Kategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Yuki Kaze-san
Vložil Yuki Kaze-san, Čt, 2017-03-23 09:26 | Ninja už: 3548 dní, Příspěvků: 7139 | Autor je: Člen ANBU Root

Nechce se mi věřit, že by Hiashi šel po své dceři, ale tady by to dávalo smysl, musí to udělat jinak by ho klan mohl sesadit, nasadit mu Prokletou pečeť a zvolit nového vůdce...
Ovšem nezvyklý vztah mezi Hanae a Sasukem se mi líbí, to jejich popichování a různé názory na jednu věc. Eye-wink Rozhodně za to palce hore.
A bojovky ti opravdu jdou, taky je moc nemusím, i když jsem vždycky psala povídky tak, že těch bojových scén tam bylo jak mravenců. Laughing out loud
Jen tak dál. Kakashi YES

„Nepodceňujte sílu četnáře.“ Matthew Reilly
FF stránka moje a Nildona!!!
FC pro mě od nellynuska

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, Po, 2017-03-27 17:49 | Ninja už: 489 dní, Příspěvků: 420 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Právě že tím jak má klan Hyuuga přísná pravidla, tak ani Hiashi nemusí být sám o sobě velký "zločinec", aby šel po své nemanželské dceři.

Děkuji, snažím se. Přijde mi, že to že se popichují tam tak nějak pasuje. Protože Sasuke to má v povaze a Hanae si jen nenechá všechno líbit, ale vzhledem k tomu že mají společný cíl, tak z toho není hádka, ale oba se krotí, takže z toho vychází právě to popichování.

Děkuji, mě víc baví popisovat charaktery postav a celkově příběh, ale rozepsat bojovou scénu, to je nad mé síly... I když bych jich tam pár potřebovala. Nu, uvidíme, jak to bude dál. Laughing out loud

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde


Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, St, 2017-03-22 22:09 | Ninja už: 519 dní, Příspěvků: 1183 | Autor je: Sluha v rezidenci klanu Hyuuga

Je to čím ďalej napínavejšie. Už som túžobne očakávala, kedy sa pokračovanie Hanae objaví Smiling Páči sa mi, že Hanae je k Sasukemu úprimná a kritizuje jeho povahu. Ale Sasík je verný spoločník Smiling Hiashi je kruťas, tečie mu do topánok. Bojové scény sú náhodou fajn, mňa skôr zaujíma pointa a charaktery a nie dajaké krváky Laughing out loud Hanae je skvelá, že nechce zabíjať Smiling Nech ťa múzy neopúšťajú a píš takto nádherne ďalej Smiling

Môj obrázok je darček od zlatej duše, vynikajúcej spisovateľky a vzácneho človeka, Akumakirei, ktorej zo srdca za všetko ďakujem Kvítek sakury

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." Jan Werich
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..." Karel Čapek

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, Čt, 2017-03-23 00:14 | Ninja už: 489 dní, Příspěvků: 420 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Hiashi mi vždycky přišel takový přísný, ani ne krutý, spíš oběť klanového smýšlení nebo tak něco. Na začátku života jsou lidé v podstatě nezkažení, ale život je zformuje do určité podoby. Čím víc člověk obětuje pro pravidla, tím víc se jich pak drží, jinak by jeho obětování ztratilo smysl.

Sasukeho povahu se snažím míchat tak, aby byl pořád svůj, ale zároveň se snažil měnit a pracovat na sobě. A ačkoliv se neumí omlouvat, svoje chyby alespoň uzná - což mi přijde jako takový kompromis mezi jeho starou a novou povahou.

Hanae toho prožila dost skoro sama, takže si nenechá moc kecat do života. Už tak ji omezuje pečeť od matky a ještě aby ji omezoval někdo další. To tak. Zároveň se ale snaží nemstít, protože mstu kvůli té pečeti nenávidí.

Já mám také radši pointu a charakter postav než boj, ale někdy se tomu nedá vyhnout, zvlášť když je tam technika (kterou použila Hanae), která bude ještě hodně důležitá.

Děkuji za tvoji přízeň, moc mě těší, že se ti moje série líbí. Kvůli lidem, jako jsi ty, Yuki Kaze-san, Kutulumototo a Kakari mě baví psát další díly. Smiling

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde


Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, Čt, 2017-03-23 01:11 | Ninja už: 519 dní, Příspěvků: 1183 | Autor je: Sluha v rezidenci klanu Hyuuga

Konvenuje mi tvoje myslenie, a preto aj s veľkým potešením čítam tvoju tvorbu. Hiashi je vznešený muž, fešák a má veľkú zodpovednosť. Muselo byť hrozné, keď sa jeho dvojča rozhodlo pre smrť ako slobodu a uvedomoval si tiež, ako Neji trpí. Bohužiaľ tradície sú zväzujúce, ale na druhej strane, keby nastal chaos, tak by sa Vesmír (systém) prepadol do čiernej diery (štruktúra atómu, bunky a pod. podliehajú tiež zákonom.) Mám dnes mudrovací deň Laughing out loud V tvojom príbehu má Hiashi svoju rolu, ale nevieme, ako to nakoniec všetko dopadne, možno bude celý nadšený, akú má úžasnú dcéru Smiling
Niekoľkokrát som pozerala Boruta, aj posledný boj s Narutom a Sasuke sa mi zdá až príliš pacifikovaný, uzavretý do seba, úplne otvorený len Narutovi a v Borutovi sa našiel. Úplne s tebou súhlasím, že tvrdo na sebe pracuje. Príliš mladý sa oženil, asi aby ukázal dobrú vôľu a vďačnosť a na skutočnú lásku k žene ešte nedozrel, resp. nenatrafil na tú pravú, tak to ja cítim. V tvojej poviedke by Hanae mohla byť lúčom, ktorý prežiari jeho srdce a ešte aj tajomstvo spojené s Itachim môže byť bránou k svetlu Smiling Ja by som Saskukemu z celého srdca dopriala šťastie ako aj každému, kto nesie dajaký "kríž" Smiling
Sláva Bohu, že píšeš a inšpiruješ nás vďačných čitateľov Smiling

Môj obrázok je darček od zlatej duše, vynikajúcej spisovateľky a vzácneho človeka, Akumakirei, ktorej zo srdca za všetko ďakujem Kvítek sakury

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." Jan Werich
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..." Karel Čapek

Obrázek uživatele Kakari
Vložil Kakari, St, 2017-03-22 21:03 | Ninja už: 3163 dní, Příspěvků: 2051 | Autor je: Ošetřovatelka Kakashiho smečky - specialistka na Pakkuna

Ještě zajímavější? Jsem zvědavá Smiling Také nejsem zrovna velký příznivec bojových scén, ale nesouhlasím, že by ti nešly Eye-wink

Obrázek uživatele Havraní princezna
Vložil Havraní princezna, Čt, 2017-03-23 00:00 | Ninja už: 489 dní, Příspěvků: 420 | Autor je: Odborník na Icha Icha

Děkuji. Vlastně si říkám, že by se to dalo hodně zamotat, ale nevím, jestli se mi do toho chce. Smiling

Aktuální povídka: Jednou na podzim v horkém onsenu, Dej si pozor na to, co není - 1. kolektivní FF výzva (Prosinec), Kap - kolektivní FF výzva (Leden)
Aktuální série: Hanae - aktuální díl, první díl
Seznam všech FF: Zde